Bosna i Hercegovina je u 2020. godine imala 36 MW instalisanih kapaciteta u proizvodnji električne energije iz solarnih elektrana. Nacrt novog...

Read more