Demokratija i energetska tranzicija predstavljaju proces više aktivnosti vezanih za zaštitu klime i okoliša. Suština energetske tranzicije je...

Read more