Implementirana edukativna radionica u OŠ “Šip”

Uspješno implementirana i druga edukativna radionica u “OŠ “Šip” u sklopu projekta Čist zrak za mlade koju Udruženje Centar za energiju, energijsku efikanost i okoliš #CEEO provodi uz finansijku podršku Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenje, građenja i zaštite okoliša.
Naredne projektne aktivnosti obuhvataju postavljanje uređaja za mjerenje kvaliteta zraka u školama i izrada Priručnika.