Opći izbori 2022.: Zastupljenost tema zaštite klime i okoliša u bh. izbornim programima

U okviru projekta „Zastupljenost tema zaštite klime i okoliša u bh. izbornim programima“ koji za cilj ima analizu zelenih tema u programima političkih stranaka koje su svoje predstavnike prijavile za Opće izbore u Bosni i Hercegovini urađena je analiza predmetne tematike.

Studija se sadrži iz dva poglavlja. U prvom poglavlju studije opisana je metodologija, izazovi na polju zaštite klime i okoliša, cilj projekta i očekivani rezultati. U drugom poglavlju dato je pojašnjenje trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini po pitanju aktuelnih izbora i programa prijavljenih političkih stranaka u segmentu zaštite klime i okoliša. Analizirani su problemi i nedostaci u programima bh. političkih stranaka kada je u pitanju predmetna tematika. Predstavljena je vizija i rješenja koja nude političke stranke u kontekstu unaprjeđenja zaštite okoliša, mjera adaptacije i mitigacije na klimatske promjene, sigurnost snabdijevanja energijom te u kojoj mjeri su njihovi prioriteti usmjereni prema važnosti očuvanja klime, energetskoj tranziciji, prednostima uvođenja procesa dekarbonizacije u svim sektorima djelovanja i života društva kako bi se kvalitet života svih građana i okoliša u kojem žive unaprijedio. Također, dat je i pregled aktivnosti koje su analizirane bh. političke stranke poduzele tokom predizborne kampanje, a u cilju smanjenja njihovog karbonskog otiska.

Projekat implementira Centar za energiju, energijsku efikasnost i okolinu – CEEO u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer – KAS. Studija je namjenjena široj populaciji predstavnika izbornih i političkih tijela, donosioca odluka, medija i građana.

Link za download: Studija programa političkih stranaka na teme zaštite klime i okoliša