Webinari u okviru projekta “Promocija distribuiranih solarnih elektrana u lokalnim zajednicama u FBiH”

Bosna i Hercegovina je u 2020. godine imala 36 MW instalisanih kapaciteta u proizvodnji električne energije iz solarnih elektrana. Nacrt novog zakona o obnovljivim izvorima energije za FBiH je usvojen, a novi akcioni plan za korištenje energije iz obnovljivih izvora je još uvijek u izradi. Zakonom bi se trebala olakšati procedura i mogućnosti učestvovanja svih lica u elektroenergetskom sistemu, a novim akcionim planom će se definisati veći okvirni ciljevi za instalaciju solarnih elektrana koji će biti preduslov za ostavrivanje olakšica prilikom investiranja u postrojenja solarne energije. Ulaganjem u distribuirane solarne elektrane ne samo da se podstiče korištenje energije iz obnovljivih izvora, nego se doprinosi zaštiti okoliša i uštedi troškova za električnu energiju proizvedenu iz konvencionalnih izvora.

Projekat “Promocija distribuiranih solarnih elektrana u lokalnim zajednicama u FBiH” implementira Centar za energiju, energijsku efikasnost i okolinu – CEEO, a sufinansira Fond za zaštitu okoliša FBiH. Glavni cilj projekta je promocija važnosti obnovljivih izvora energije, energijske efikasnosti i zaštite okoliša kroz korištenje solarnih fotonaponskih elektrana u proizvodnji električne energije na lokalnom nivou, za vlastitu potrošnju, te stvaranje preduslova za pravovremena finansijska ulaganja u okolišno prihvatljive projekte.

U okviru projekta je planirano više aktivnosti, kao što je organizacija više radionica i webinara za potencijalne buduće vlasnike distribuiranih solarnih elektrana i publikacija edukativnog „Vodiča za razvoj distribuiranih FN elektrana“.

Prva webinar “Solarne elektrane u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH” održat će se u srijedu, 23. novembra 2022. godine. Cilj webinara je predstavnike lokalnih zajednica, javnih ustanova, industrijskih preduzeća i potencijalne buduće vlasnike distribuiranih solarnih elektrana upoznati sa aktuelnim legislativnim okvirom, tehničko-ekonomskim parametrima izgradnje solarnih elektrana i mogućnostima učešća u elektroenergetskom sistemu. Webinar će obuhvatiti i teme upravljanje otpadom, energije i energijske efikasnosti, energijski menadžment i važnost istog za javne objekte. Ukoliko ste zainteresovani da saznate više o temi koja predstavlja budućnost u elektroenergetskom sistemu i postizanju klimatske neutralnosti Evrope do 2050. godine, prijavu za učešće možete popuniti na linku: https://zoom.us/meeting/register/tJ0sf-ygrzIiE9Wd43LJ23T2O-aur1fQnSc_

Za sve informacije o projektu budite slobodni da nas kontaktirate.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH: https://fzofbih.org.ba/
Centar za energiju, energijsku efikasnost i okolinu – CEEO: www.ceeo.ba