Webinari 2022/2023.

Projekat “Promocija distribuiranih solarnih elektrana u lokalnim zajednicama u FBiH” implementira Centar za energiju, energijsku efikasnost i okolinu – CEEO, a sufinansira Fond za zaštitu okoliša FBiH. Glavni cilj projekta je promocija važnosti obnovljivih izvora energije, energijske efikasnosti i zaštite okoliša kroz korištenje solarnih fotonaponskih elektrana u proizvodnji električne energije na lokalnom nivou, za vlastitu potrošnju, te stvaranje preduslova za pravovremena finansijska ulaganja u okolišno prihvatljive projekte.

U okviru projekta je planirano više aktivnosti, a jedna je organizacija više radionica i webinara za potencijalne buduće vlasnike distribuiranih solarnih elektrana. Tri webinara će se održati u 2023. godini, a četvrti početkom 2023. godine.

Webinar 1: 23.11.2022. (13:00 – 15:00)
Webinar 2: 30.11.2022. (13:00 – 15:00)
Webinar 3: 14.12.2022. (13:00 – 15:00)
Webinar 4: 14.04.2023. (13:00 – 15:00)

Cilj webinara i seminara je predstavnike lokalnih zajednica, javnih ustanova, industrijskih preduzeća i potencijalne buduće vlasnike distribuiranih solarnih elektrana upoznati sa aktuelnim legislativnim okvirom, tehničko-ekonomskim parametrima izgradnje solarnih elektrana i mogućnostima učešća u elektroenergetskom sistemu. Webinar će obuhvatiti i teme upravljanje otpadom, energije i energijske efikasnosti, energijski menadžment i važnost istog za javne objekte. Razgovarajmo o temama koje predstavljaju budućnost u elektroenergetskom sistemu, a usmjerene su prema postizanju klimatske neutralnosti Evrope do 2050. godine.

Za sve informacije o projektu budite slobodni da nas kontaktirate.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH: https://fzofbih.org.ba/
Centar za energiju, energijsku efikasnost i okolinu – CEEO: www.ceeo.ba