Implementirana edukativna radionica u OŠ “Grbavica II”

Uspješno je implementirana edukativna radionica u OŠ “Grbavica II”, a u sklopu projekta “𝗖̌𝗶𝘀𝘁 𝘇𝗿𝗮𝗸 𝘇𝗮 𝗺𝗹𝗮𝗱𝗲” koju Udruženje Centar za energiju, energijsku efikasnost i okoliš CEEO provodi uz finansijsku podršku 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮𝗿𝘀𝘁𝘃𝗮 𝗸𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗿𝗲𝗱𝗲, 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿𝗲, 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼𝗴 𝘂𝗿𝗲đ𝗲𝗻𝗷𝗮, 𝗴𝗿𝗮đ𝗲𝗻𝗷𝗮 𝗶 𝘇𝗮𝘀̌𝘁𝗶𝘁𝗲 𝗼𝗸𝗼𝗹𝗶𝘀̌𝗮.

Mladi su tokom interaktivne radionice imali priliku da slušaju predavanja iz oblasti upravljanja kvalitetom zraka i njegovom uticaju na zdravlje ljudi, kao i da sudjeluju u izvođenju eksperimenta o važnosti zraka.

U sklopu projekta planirana je postavka uređaja za mjerenje kvalitete zraka u školama, na kojima će se očitavati parametri kvalitete zraka putem online aplikacije u cilju poređenja parametara između škola i što u konačnici dovodi do boljeg uvida stanja kvalitete zraka.

Nakon održanih radionica i postavljanja uređaja, pristupit će se izradi Priručnika koji će sadržavati rezultate mjerenja i preporuke za poboljšanje kvalitete zraka.